Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
do najbliższego progu rabatowego (5 %) pozostało: 500,00 zł


Twój koszyk jest pusty
Zarejestruj się Przypomnij hasło


mapa strony
biuro@spaw.radom.pl  |  tel/fax: 48 362 60 11  | 

Polityka prywatności

§1 Wstęp
Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem w/w strony internetowej jest PUH SPAW Anna i Marcin Szpak S.C.  26-600 Radom, ul. Mokra 2  NIP: 796-27-28-671  REGON: 140561951 e-mail: biuro@spaw.radom.pl tel. 608426783 - zwany w dalszej części polityki bezpieczeństwa „Administratorem”.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm, zwanej dalej ustawą) oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie.
Administrator chroni on przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych i wszystkich podstron dostępnych pod adresem: www.spaw.sklep.pl.
Korzystanie z usług w/w stron internetowych oznacza zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej. 
Administrator zapewnia wszystkim Kupującym i użytkownikom realizację uprawnień wynikających art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Można je realizować poprzez kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 
§2 Zakres zbieranych danych
Za pośrednictwem strony www.spaw.sklep.pl – w ramach zawierania umów sprzedaży będących zasadniczym polem działalności sklepu, zbierane są następujące dane osobowe:
Imiona i nazwiska;
Adresy email;
Adresy korespondencyjne;
Opcjonalnie, możliwe jest również przekazanie następujących danych:
Numeru telefonu;
Numeru NIP – w przypadku przedsiębiorców;
Numeru PESEL.
W ramach funkcjonalności Profilu użytkownika – obecnie w trakcie wdrażania – oprócz w/w będą zbierane dane osobowe w postaci:
Loginu i hasła;
Historii zamówień i rozliczeń.
Wszystkie w/w dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także wywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich obowiązków ustawowych względem swoich kontrahentów – realizacji uprawnień gwarancyjnych, rękojmi oraz niezgodności towaru z umową. 
Jeżeli osoba przekazujące dane wyrazi na to zgodę w odrębnym-fakultatywnym oświadczeniu, w/w dane mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora w celu wykorzystania w działalności marketingowej. 
W trakcie składania zamówienia, należy ponadto wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego przez kupującego sposobu. Zakres tych danych określają regulaminy pośredników wskazane w §7 ust. 1 lit. b-c Regulaminu sklepu.  
Dane zbierane przez witrynę www.spaw.sklep.pl, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji niniejszej umowy. Za podmioty takie uznaje się firmy transportowe wskazane w §6 ust. 3 Regulaminu sklepu (dane adresowe) oraz instytucje pośredniczące w płatnościach wskazane w §7 ust. 1 Regulaminu sklepu. 
 
§3  Pliki cookie i logi
W/w strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika, treści uzupełnianych formularzy oraz formularza kontaktowego. Korzystanie ze sklepu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika.
Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest pod adresem www.cookies.dziubinski.pl . Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów sklepu. 
Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

§4  Usunięcie danych i postanowienia końcowe 
Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z kontem adres email lub numer telefonu. Profil i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Sklepu niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości.  
Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub dają prawo kontaktu z Administratorem sklepu można go uzyskać za pośrednictwem:
Poczty: ul. Mokra 2, 26-600 Radom
adresu email: biuro@spaw.radom.pl
formularza kontaktowego zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu:
www.spaw.sklep.pl/kontakt
biuro@spaw.radom.pl
tel/fax: 48 362 60 11
tel: 48 340 02 75
Informacje
Pomoc
Moje konto
Wszelkie prawa zastrzeżone dla P.U.H. SPAW. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com