Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
do najbliższego progu rabatowego (5 %) pozostało: 500,00 zł


Twój koszyk jest pusty
Zarejestruj się Przypomnij hasło


mapa strony
biuro@spaw.radom.pl  |  tel/fax: 48 362 60 11  | 

RODO

Informacja  o ochronie danych osobowych zgodna z  art. 13 RODO. 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku i firma PUH SPAW ANNA i MARCIN SZPAK SC wypełnia obowiązek informacyjny oświadczając, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SPAW Anna i Marcin Szpak S.C. 26-600 Radom ul. Mokra 2 zwana dalej Administratorem. 
Administrator :
 • zbiera dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przetwarzając je również w sposób zgodny z prawem.
 • nie przetwarza  informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, czy danych dotyczących dzieci.
 • nie przekazuje  Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym, a w szczególności nie sprzedaje Państwa danych osobowych.
 • podejmuje wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
1.  w celu marketingu produktów lub usług Administratora, w tym ofert spersonalizowanych
2.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3.  ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
4.  umożliwienia płatności drogą elektroniczną
5.  potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
6.  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której   dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu na stronie www lub przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy)
7.  obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań
8.  organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
9.  prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy działania strony internetowej firmy PUH SPAW A. M. Szpak S.C.
10. przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności
11. dokonania weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej – np. Krajowego Rejestru Długów BIG SA, 
12. przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach w Regulaminie strony www.spaw.radom.pl, o zmianie adresu lub siedziby firmy,
13. analiz Państwa preferencji zakupowych( administrator może: dostosować ofertę produktów lub informacje na stronie www.spaw.radom.pl i jej podstronach do indywidualnych Państwa potrzeb, czyli dokonywać tzw. personalizacji oferty. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane, również poprzez profilowanie, dotyczące: a) historii Państwa zakupów , b) wyszukiwanych haseł oraz c) aktywności i dokonywanych zakupów na stronie www.spaw.radom.pl . Zbieramy również dane o połączeniu, jego unikalnym identyfikatorze i urządzeniu z jakiego się Państwo łączą z naszą stroną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.)
14. marketingu bezpośredniego produktów będących w ofercie firmy PUH SPAW A.M. Szpak SC który może być realizowany  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) 
15. zapisywania danych w plikach cookies przeglądarek na podstawie Państwa zgody np. udzielonej na stronie www.spaw.radom.pl Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy to robić z wyłączeniem punktu 3 powyżej, gdyż ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w tym punkcie jest prawem nadrzędnym Administratora i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu.
  
Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:  
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego
 • analizy gospodarcze, statystki – 20 lat
 • dla celu nr 3 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
 • zawarcia lub wykonania umowy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: obsługi po sprzedażowej (np. obsługi reklamacji).
Skąd posiadamy Państwa dane:
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z transakcjami i informacjami przekazywanymi na
stronie www.spaw.radom.pl , transakcjami zawieranymi w siedzibie firmy oraz zamówieniami
złożonymi zdalnie poprzez różne media na przykład poprzez e-mail, faks lub telefon. Zawierają one w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, ewentualnie inne podane przez Państwa dane.
W przypadku firm Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych.
Dane zbierane automatycznie: Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, Państwa aktywność na stronie – przeglądane podstrony, historia dokonywanych zakupów, wyszukiwane hasła itp.  
Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo: 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem:
1.  Podmiotów uprawnionych  do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2.  Podmiotów kontrolnych i nadzorczych
3.  Firm kurierskich, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
4.  Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, partnerom firmy PUH SPAW S.C. , są to  - firmy pośredniczące w płatnościach (Przelewy24),  firmy windykacyjne, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych). W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać je jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej. Mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmom spedycyjnym, jeśli dostawa następuje poza Europejski Obszar Gospodarczy. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne:  
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do
świadczenia usług realizowanych przez Administratora na podstawie praw lub uzyskanych zgód. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy tj. adresu e-mail (sklep spaw.radom.pl), danych do wysyłki, ewentualnie nazwy firmy, numeru NIP. Istnieje możliwość zakupu na stronie www.spaw.radom.pl bez konieczności rejestracji oraz zakupu bezpośrednio w firmie bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, jeśli zakup dotyczy osoby prywatnej i jest dokumentowany przez paragon fiskalny.   

W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:  
drogą elektroniczną na adres : marketing@spaw.radom.pl 
drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych 
PUH SPAW A. i M. Szpak SC
26-600 Radom ul. Mokra 2, Polska 
biuro@spaw.radom.pl
tel/fax: 48 362 60 11
tel: 48 340 02 75
Informacje
Pomoc
Moje konto
Wszelkie prawa zastrzeżone dla P.U.H. SPAW. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com